ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ
၁ .. ၂ .. ၃ ... ၄ .. ကိုဖိုးေအး
၄ .. ၅ .. ၆ .. ၇ .. မလွမြန္ ...
မလွမြန္ ရြာထဲသြား ... ကိုဖိုးေအးနဲ႔ ညား ...

ကိုဖိုးေအးၾကီး အိပ္လို႔ေပ်ာ္ မ်က္စိႏွစ္လံုးေပၚ
မလွမြန္ ကိုင္လို႔ၾကည့္ ေပ်ာ႔စိစိ ေပ်ာ႔စိစိ ...
ေပ်ာ႔စိစိ နဲ႔ ကိုင္လို႔ေကာင္း ပူစီေပါင္း ပူစီေပါင္း
ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ ..... ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ

နီနီရဲရဲ သဲသဲၾကီး ဖရဲသီး ဖရဲသီး
ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ ..... ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ
တရုတ္မၾကီး ေရထဲငုတ္ ဖင္ေပၚလာေတာ႔ ဓါးနဲ႔ ခုတ္ ေဂၚဖီထုပ္ ေဂၚဖီထုပ္
ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ ..... ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ

ဗိုက္ထဲမွာ အစာရွိလဲ နာ .. အစာ မရွိလဲ နာ ... 
ဒါဆိုရင္ေတာ႔  ဗိုက္ၾကီးတာပဲ ျဖစ္ရမယ္ ..
ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ ..... ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ
ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ ..... 
တစ္ေခ်ာင္း၀င္လဲ အရည္ထြက္ ... ႏွစ္ေခ်ာင္း၀င္လဲ အရည္ထြက္ ... ၾကံရည္စက္ ၾကံရည္စက္
ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ ..... ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ  ( ေတာ္ေသးတာေပါ႔ ... ၾကံရည္စက္ ကယ္သြားလို႔ )
ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ ..... ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ

မလွသြင္ၾကီး ရႈးေပါက္ခ်င္ အပင္ေအာက္ကို ၀င္ .. အပင္ေပၚက ရုပ္ကစိုး ဆင္းျပီးေတာ႔ ......
ေျပာမျပဘူး   ေျပာမျပဘူး ..
ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ ..... ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ

ဆရာမ ... သမီး ဗိုက္ၾကီး ပူပူလာတယ္ ...ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ
ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ ..... ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ

စက္ဘီးကေလး ကလင္ ကလင္ လမ္းၾကိဳလမ္းၾကား၀င္ ... စက္ဘီးကေလး ဘီးေပါက္ ..ငါ႔ရည္းစားေလး စိတ္ေကာက္ ... မေကာက္ပါနဲ႔ ခ်စ္ခ်စ္ရယ္ .. ရွန္ပိန္၀ယ္တိုက္မယ္ ... ရွန္ပိန္ေလးက ခ်ိဳခ်ိဳေလး .. ငါ႔ရည္းစားေလးကေလးေမြး .. ေမြးတဲ႔ ကေလး နာမည္ေပး ... ၀မ္ ၀မ္ ၀မ္ ၀မ္႔ ၀မ္
ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ ..... ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ
ဟ .. ဟ .. ဠ .. အ .....

Related Posts with Thumbnails