ဖိလစ္ပိုင္ သတင္းေထာက္မေလး

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရဲ႕ သတင္းဌာနၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ ABS-CBN ရဲ႕ သတင္း ေပးပို႔သူ သတင္းေထာက္မေလး Riki Kwek ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္မွတ္တမ္းေလးတစ္ခုပါ ...
video
Related Posts with Thumbnails