တရုတ္ ICBC Bank ၀န္ထမ္းေကာင္မေလး

တရုတ္ျပည္ ICBC Bank ရဲ႕ ၀န္ထမ္းေကာင္မေလး ဟန္ဖုန္းက်ေပ်ာက္သြားရာကေန လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေသာ ဗီြဒီယို အျပင္သို႔ ေပါက္ထြက္ ... ခ်စ္သူ ေကာင္ေလးနဲ႔ ၂ ပါးသြား ကတဲ႔ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးပါ ...Related Posts with Thumbnails